Beat Zampler: gratis sampleworkstation voor Windows en MacBeat Zampler: free sample workstation for Windows and Mac

Beat Zampler is een gratis sampleworkstation van Beat in samenwerking met Synapse Audio. De oscillatoren van dit sampleworkstation laden de wav-bestanden via een SFZ-bestand. Verschillende elementen van Zampler zijn door Synapse Audio geleend uit zijn synthesizer DUNE, waaronder de modulatiematrix. Beat Zampler is a free sample workstation from Beat in collaboration with Synapse Audio. This sample workstation loads SFZ files which provide the wav-samples for the oscillators. Synapse Audio borrowed various elements of Zampler from the synthesizer DUNE, including the modulation matrix.