Wavosaur krijgt nieuwe updateWavosaur updated

De gratis audio-editor Wavosaur heeft een nieuwe update gekregen. Met de lancering van versie 1.0.7 heeft het Wavosaur team een aantal verbeteringen doorgevoerd in onder andere de VST-host, mp3 import, frequency/ spectrum analyser, en de aanduidingen in de tijdlijn. Het programma is beschikbaar voor Windows.The free audio editor Wavosaur gets a new update. With the launch of version 1.0.7, the Wavosaur team has made some improvements including the VST host, MP3 import, frequency / spectrum analyzer, and the time bar display. The program is available for Windows.