Samples van Tempest drummachine door PymSamples of Tempest drum machine by Pym

Pym, een medewerker van Dave Smith Instruments, nam samples op van de analoge drummachine Tempest. Vooral de kicks klinken zeer krachtig.Pym, who works for Dave Smith Instruments, recorded samples of the analogue drum machine Tempest. In particular, the kicks sound very powerful.

Pym, een medewerker van Dave Smith Instruments, nam de onderstaande samples op van de analoge drummachine Tempest. Vooral de kicks klinken zeer krachtig:

Tempest Samples by iamPym

Via: wire to the earPym, who works for Dave Smith Instruments, recorded the samples below of the analogue drum machine Tempest. In particular, the kicks sound very powerful:

Tempest Samples by iamPym

Via: wire to the ear

Plaats een reactie