Density mkIII gelanceerd – gratis mastering compressorDensity mkIII released – free mastering compressor

Variety of Sound heeft Density mkIII gelanceerd, een nieuwe versie van de mastering compressor. Het meest in het oog springende detail is de toegevoegde color-optie waarmee je het geluid wat extra kleur kunt geven.Variety of Sound has launched Density mkIII, a new version of the mastering compressor. The most striking detail is the added VCA color model option which dials in some extra color to your sounds.

Variety Of Sound lanceert BaxterEQ voor Windows – gratis plug-in voor masteringVariety Of Sound releases BaxterEQ for Windows – free plug-in for mastering

Variety of Sound heeft BaxterEQ gelanceerd, een gratis equaliser die is ontwikkeld voor gebruik tijdens de mastering van tracks. Gebruikers van VST-plug-ins zijn altijd erg te spreken over de plug-ins van Variety of Sound. Op diverse internetfora wordt BaxterEQ enthousiast besproken, waaronder Gearslutz.Variety Of Sound has launched BaxterEQ for Windows, a free equalizer plug-in developed for use during the mastering process of tracks. VST plug-in users are always very pleased with the effects of Variety Of Sound. On several internet forums BaxterEQ is enthusiastically discussed, including Gearslutz.

Gratis chorus/echo/tapedelay-simulatie: NastyDLAFree chorus/echo/tape delay simulation: NastyDLA

Variety of Sound (VoS) heeft NastyDLA uitgebracht, een chorus-echo-effect met een ingebouwde tapedelay-simulatie. Met deze vst-plugin kun je verrassende effecten toevoegen aan vele instrumenten als drums, bas of synthesizers. Net als alle andere effecten wordt NastyDLA gratis door VoS aangeboden voor Windows.Variety of Sound (VoS) has released NastyDLA, a chorus/echo effect with tape delay simulation. With this free vst effect you can make both subtle and extreme sounds on different audio sources like drums, bass or synthesizers.