Density mkIII gelanceerd – gratis mastering compressorDensity mkIII released – free mastering compressor

Variety of Sound heeft Density mkIII gelanceerd, een nieuwe versie van de mastering compressor. Het meest in het oog springende detail is de toegevoegde color-optie waarmee je het geluid wat extra kleur kunt geven.Variety of Sound has launched Density mkIII, a new version of the mastering compressor. The most striking detail is the added VCA color model option which dials in some extra color to your sounds.

VOS Density mkIIIVariety of Sound heeft Density mkIII gelanceerd, een nieuwe versie van de mastering compressor. Het meest in het oog springende detail is de toegevoegde color-optie waarmee je het geluid wat extra kleur kunt geven. De altijd kritische forumleden op KVR Audio zijn in ieder geval zeer te spreken over deze nieuwe compresser.

Density mkIII is beschikbaar als VST-plug-in voor Windows 32-bits.VOS Density mkIII
Variety of Sound has launched Density mkIII, a new version of the mastering compressor. The most striking detail is the added VCA color model option which dials in some extra color to your sounds. The always critical forum members at KVR Audio are very enthusiastic about this new compresser.

Density mkIII is available as a VST plug-in for Windows 32-bit.

Plaats een reactie