Cubase 6: midi bewerken met expressieCubase 6: edit midi with expression

Steinberg heeft vandaag Cubase 6 uitgebracht. De audiobewerking is verbeterd. Verder zijn een paar nieuwe vst-instrumenten en effecten aan het arsenaal toegevoegd. Maar de meest interessante toevoeging is misschien wel de VST Expression 2-technologie.Today Steinberg has released Cubase 6. The audio editing is enhanced and vst instruments and effects are added. But the most interesting feature might be the VST Expression 2 technology.

Steinberg heeft vandaag Cubase 6 uitgebracht. De audiobewerking is verbeterd. Verder zijn een paar nieuwe vst-instrumenten en effecten aan het arsenaal toegevoegd. Maar de meest interessante toevoeging is misschien wel de VST Expression 2-technologie.

Met VST Expression 2 krijgt iedere midi-noot zijn eigen automatiserings-parameters ingebakken. Zo kan een individuele midi-noot in een akkoord bijvoorbeeld apart worden gemoduleerd. Een video op de website van Steinberg laat zien hoe dit werkt. Dit is in potentie een heel coole feature. In potentie, omdat het betreffende VST-instrument hiervoor wel ondersteuning moet bieden.

De audiobewerking is aangepakt met verbeterde tempo- en slagdetectie (hitpoint detection). Zo kan audio eenvoudiger in stukken worden gehakt (slicen) en kun je live-drumopnames net als midi-drumtracks automatisch gelijktrekken aan het tempo van de sequencer met behulp van quantize. Met de nieuwe group-edit-functie kun je meerdere audiotracks tegelijk bewerken.

Verschillende opnames van zang of een instrument kunnen eenvoudiger worden gecombineerd tot één opname. Als je bijvoorbeeld meerdere malen een bepaald gedeelte van de track hebt ingezongen, dan kun je de beste opnames combineren tot een geheel.

Een emulatie van een aantal gitaarversterkers is toegevoegd aan de effectensectie en een uitgeklede versie van de Halion Sonic workstation is nu onderdeel van de instrumentensectie. Meer informatie en de rest van de features kun je vinden op de website van Steinberg.

Today Steinberg has released Cubase 6. The audio editing is enhanced and vst instruments and effects are added. But the most interesting feature might be the VST Expression 2 technology.

VST Expression 2 brings note expression. With note expression every midi note has its own automation parameters. For example an individual midi note in a chord can be modulated apart from the rest of the notes. A video on the Steinberg website shows how note expression works. Potentially this is a cool feature. Potentially, because it only works if the vst you want to use supports the VST Expression 2 technology.

The audio editing is enhanced with improved tempo and hitpoint detection. Slicing audio is more precise and you can quantize live drum recording just like midi drum tracks. With the new group edit function users can edit multiple audio tracks.

Multiple takes of one part of the track can more easily be combined to one take with the improved comping function. This allows users to take the best parts of each recording, for example multiple vocals takes, and combine them.

A guitar amp emulation is added to the effects section. And a cut down version of the  Halion Sonic workstation is added to the instruments section. For more information and the rest of the features visit the Steinberg website.

Plaats een reactie