FabFilter Saturn: flexibele multiband-distortionFabFilter Saturn: flexible multiband distortion

De Nederlandse softwaremaker FabFilter heeft Saturn gelanceerd, een multi-band-distortioneffect. Dit is zeker geen gewone distortionunit, de mogelijkheden zijn enorm. The Dutch software maker FabFilter has launched Saturn, a multi-band distortion effect. This is certainly not a normal distortion unit, the possibilities are enormous.

De Nederlandse softwaremaker FabFilter heeft Saturn gelanceerd, een multi-band-distortioneffect. Dit is zeker geen gewone distortionunit, de mogelijkheden zijn enorm. Saturn beschikt over een flink aantal distortion- en verzadigingseffecten die je kunt toepassen op verschillende frequenties die je zelf met een paar muisklikken in het grafische scherm kunt instellen. Zo kun je bijvoorbeeld bij een bepaald geluid op de basfrequenties een verzadigingseffect loslaten, en op de hogere frequenties een distortion. Daarnaast kun je modulaties toevoegen per frequentie, of aparte frequenties een andere panning geven of zelfs het volume daarvan terugdraaien.

Saturn kost € 129. Demonstratiespecialist Dan Worrall laat zien waarom deze plug-in zo cool is:

The Dutch software maker FabFilter has launched Saturn, a multi-band distortion effect. This is certainly not a normal distortion unit, the possibilities are enormous. Saturn has a large number of distortion and saturation effects which you can apply to different frequencies. These frequencies can be set with just a few mouse clicks in the graphical display. For example for a certain sound, a saturation effect can be applied to the bass frequencies, and a distortion at higher frequencies. You can also add modulations to the different frequencies, or give separate frequencies another panning or even lower its volume.

Saturn costs € 129. Demonstration specialist Dan Worrall shows why this plug-in is cool:

 

Plaats een reactie