Iliadis stelt orgel-emulaties gratis beschikbaarOrgan emulations Iliadis available for free

Iliadis stelt zijn vijf orgel-emulaties gratis beschikbaar via zijn website. De VST-plugins klinken behoorlijk goed en vergen niet veel van de CPU. Iliadis has set its five organ emulations available for free. The VST instruments sound quite good and are CPU friendly.

Iliadis orgel VST-pluginsIliadis stelt zijn vijf orgel-emulaties gratis beschikbaar via zijn website. De VST-plugins klinken behoorlijk goed en vergen niet veel van de CPU. Het betreft de volgende producten:

  • iVF Combo Organ, een emulatie van een transistor-orgel;
  • iBX Organ, deze bootst een toonwielorgel met een roterende (Leslie)speaker na;
  • Euthymia Electronic Organ V2, de kloon van een Hammondorgel;
  • VH-1 & VH-2, twee registerorgels.

De orgelemulaties zijn beschikbaar voor Windows. Meer informatie vind je op de website van Iliadis, waar je eventueel ook een donatie kunt doen.

 

 Iliadis orgel VST-pluginsIliadis has set its five organ emulations available for free. The VST instruments sound quite good and are CPU friendly. The following products are available via the website:

  • iVF Combo Organ, an emulation of a transistor organ;
  • iBX Organ, simulates a tonewheel organ with rotary (Leslie)speaker;
  • Euthymia Electronic Organ V2, a Hammond organ clone;
  • VH-1 & VH-2, two drawbar organs.

The organ emulation plugins are available for Windows. For more information visit the Iliadis website, where you can also give a donation if you like these plugins.

 

 

Plaats een reactie