Auria: DAW voor iPad met effecten gebaseerd op VST’sAuria: DAW for iPad with effects based on VSTs

Wave Machine Labs heeft Auria aangekondigd, een digitale audio werkstation (DAW) voor de iPad. Auria kan tot 48 audiotracks aan en zou tot wel 24 tracks tegelijk op kunnen nemen, niet slecht gezien de hardwarespecificaties van de tablet. Interessant is dat Wave Machine Labs een aantal makers van VST-effecten heeft benaderd voor de effectensectie.Wave Machine Labs has announced Auria, a digital audio workstation (DAW) for the iPad. Auria can handle up to 48 audio tracks and would be able to record up to 24 tracks simultaneously, not bad considering the hardware specifications of the tablet. Interesting is that Wave Machine Labs approached some makers of VST effects for the effects section.

WaveMachine Labs heeft Auria aangekondigd, een digitale audio werkstation (DAW) voor de iPad. Auria kan tot 48 audiotracks aan en zou tot wel 24 tracks tegelijk op kunnen nemen, niet slecht gezien de hardwarespecificaties van de tablet. Midi wordt niet ondersteund. Interessant is dat Wave Machine Labs een aantal makers van VST-effecten heeft benaderd voor de effectensectie. Zo kun je effecten van onder andere PSP Audioware en onze eigen FabFilter gebruiken om je tracks mooier te laten klinken. Auria komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 uit en zal ongeveer 50 dollar kosten.

Helaas betekent dit niet de doorbraak van de VST-plug-in op de iPad. Deze plug-ins zijn momenteel niet mogelijk op iOS vanwege het door Apple verplichte gesloten karakter van de apps. Iedere DAW voor iOS kan daardoor alleen overweg met interne effecten, externe plug-ins zijn niet mogelijk. De iPad zal dus voorlopig eerder een verlengstuk dan een complete vervanging van je desktop of laptop zal blijven.

WaveMachine Labs has announced Auria, a digital audio workstation (DAW) for the iPad. Auria can handle up to 48 audio tracks and would be able to record up to 24 tracks simultaneously, not bad considering the hardware specifications of the tablet. MIDI is not supported. Interesting is that Wave Machine Labs approached some makers of VST effects for the effects section. Users can enhance the sound of their tracks with effects made by PSP Audio Ware and FabFilter. Auria is expected to be released in the first quarter of 2012 and will cost about $50.

Unfortunately, this will not be the great breakthrough of the VST plug-in on the iPad. It’s not possible to load external plug-ins because of the closed nature of apps. Every DAW for iOS can therefore only handle internal effects; external plug-ins are not possible. The iPad will therefore rather be used as an extension, not as a complete replacement for your desktop or laptop.

Plaats een reactie