Korting op XILS-Lab PolyKB II en XILS 3 synthesizers via Modulate ThisDiscount on XILS-Lab PolyKB II and XILS 3 synthesizers via Modulate This

Lezers van de website Modulate This! krijgen tijdelijk 25 procent korting op de synthesizers van XILS-lab. Deze aanbieding loopt tot 31 juli 2011 en geldt voor de PolyKB II en XILS 3.Readers of the website Modulate This! receive temporarily a 25 percent discount on XILS-lab synthesizers. This offer runs until July 31st 2011, and applies to PolyKB II and XILS 3.

Korting op XILS-lab synthesizers bij Modulate This!Lezers van de website Modulate This! krijgen tijdelijk 25 procent korting op de synthesizers van XILS-lab. Deze aanbieding loopt tot 31 juli 2011 en geldt voor de PolyKB II en XILS 3.

De VST-plug-ins zijn emulaties van bestaande vroegere hardware synthesizers. Wie Maak Digitale Muziek vaker bezoekt weet dat we erg enthousiast zijn over producten van XILS-lab.

Voor XILS 3 en PolyKB II heb je een usb-dongle nodig van iLok of eLicenser. Als je geen dongle wilt gebruiken dan kun je eventueel gaan voor de goedkopere, maar zeer goed klinkende XILS 3 LE synthesizer. De laatste wordt beschermd met een serienummer.

Meer informatie over deze aanbieding vind je op Modulate This!.Korting op XILS-lab synthesizers bij Modulate This!Readers of the website Modulate This! receive temporarily a 25 percent discount on XILS-lab synthesizers. This offer runs until July 31st 2011, and applies to PolyKB II and XILS 3.

The VST plug-ins are emulations of existing old hardware synthesizers. Who frequently visits Maak Digitale Muziek knows that we are very enthusiastic about products by XILS-lab.

XILS 3 and PolyKB II require a USB dongle from iLook or eLicenser. If you don’t wish to use any dongle, then you can eventually go for the cheaper, but good-sounding XILS 3 LE synthesizer. The latter is protected by a serial number.

More information about this offer can be found on Modulate This!.

 

Plaats een reactie