Reason Rack Extensions zwaar belastend voor cpuReason Rack Extensions suffer under bad CPU performance

Een paar maanden geleden werd Rack Extensions (RE) geïntroduceerd door Propellerhead Software, het nieuwe plug-in-formaat dat speciaal is ontwikkeld voor Reason. Nu de eerste RE’s zijn verschenen valt op dat deze plug-ins de cpu veel meer belasten dan andere plug-in-formaten. Zo is de cpu-belasting van de RE’s ongeveer tot twee keer zo hoog als vergelijkbare VST-plug-ins.

Rack Extensions

Een paar maanden geleden werd Rack Extensions (RE) geïntroduceerd door Propellerhead Software, het nieuwe plug-in-formaat dat speciaal is ontwikkeld voor Reason. Nu de eerste RE’s zijn verschenen valt op dat deze plug-ins de cpu veel meer belasten dan andere plug-in-formaten. Zo is de cpu-belasting van de RE’s ongeveer tot twee keer zo hoog als vergelijkbare VST-plug-ins.

Sinds kort is bijvoorbeeld de synthesizer Predator van Rob Papen uitgekomen als RE voor Reason. Deze fraaie synthesizer werd een aantal jaren geleden onder andere in het VST-formaat uitgebracht en behoort niet bepaald tot de meest belastende VST-plug-ins van dit moment.

De RE-versie van Predator ziet er grafisch anders uit, maar hij klinkt net zo lekker als de VST-versie. Dus wat geluid betreft zit het gewoon goed in Reason. Maar de cpu-belasting van de RE-versie van Predator is veel hoger dan de vergelijkbare VST-versie. Zo hebben wij ondervonden dat de cpu-belasting van de RE-versie van Predator bij dezelfde patches zomaar 10 procentpunten hoger ligt dan die van de VST-versie. En dat is gewoon te veel. Als je daarbij een paar andere RE’s gebruikt, bijvoorbeeld effecten, dan zit je qua cpu-gebruik echt zo aan je tax. Natuurlijk kun je midi-tracks naar een audiotrack renderen, maar het zou natuurlijk handiger zijn als dit niet hoeft.

Als er niets verandert dan betekent dit waarschijnlijk dat Reason-gebruikers voorlopig kunnen fluiten naar topproducten als Diva, de synthesizer van U-he. Het is voor hen te hopen dat Propellerhead Software de cpu-belasting snel omlaag weet te brengen. De softwaremaker heeft al op het eigen gebruikersforum laten weten dat ze er naar zullen kijken, maar dat geeft natuurlijk nog geen garanties.

Propellerhead Software brengt zelf ook interessante RE’s uit die zeker de moeite waard zijn voor Reason-gebruikers. De pitch shifter Polar is een van de meest interessante RE’s van dit moment. Deze is uniek, want er bestaat geen versie van in een ander plug-in-formaat. In de onderstaande video wordt Polar gedemonstreerd. Met deze pitch shifter kun je creatieve dingen doen, bijvoorbeeld met een simpele gitaarmelodie:

Rack Extensions

A few months ago, Rack Extensions (RE) was introduced by Propellerhead Software. This new plug-in format is specifically designed for Reason. Now the first REs have been released, it appears that these plug-ins burden the CPU much more heavily than other plug-in formats. The CPU load of the REs is about twice as high as comparable VST plug-ins.

For example, recently the RE version of the synthesizer Predator was released by Rob Papen. This beautiful synthesizer was released a few years ago in other formats, including VST, and is CPU wise not the most heavy plug-in in the market.

The RE version of Predator looks graphically different, but it sounds as great as the VST version. So the sound in Reason is as good as in other sequencers. But the CPU load of the RE version of Predator is much higher than the comparable VST version. For example, after loading the same patches, we found that the CPU load of the RE version of Predator is 10 percentage points higher than that of the VST version. And that’s just too much. After loading other REs in your project, for example some effects, then you will be running out of CPU cycles very soon. You can render the MIDI tracks to an audio track of course, but it would be more useful if you don’t have to.

If nothing changes then it probably means that Reason users may (temporarily?) forget about great plug-ins like Diva, the synthesizer by U-he. Hopefully, Propellerhead Software manages to bring down the CPU load soon. On their own user forum the software maker says that they will take a look at this issue, but that’s obviously no guarantee.

Propellerhead Software has released some interesting REs which are worth to take a look at for Reason users. The pitch shifter Polar is one of the most interesting REs at the moment. This one is unique, because there is no version available in any other plug-in format. In the nice video below, Polar is demonstrated. This pitch shifter allows you to do some creative things, for example with a simple guitar melody:

Plaats een reactie